کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری، مهر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری

International Conference on New Findings in Accounting, Economics and Banking Management

پوستر کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری

کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری