کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک، آذر ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک

National conference on electrical and electronics industry

پوستر کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک

کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی شهدای هویزه،دانشگاه صنعتي شهداي هويزه در شهر هویزه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک