دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد، اسفند ماه 96

دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد

Second Seminar of Engineering Geology and Environment of Mashhad

پوستر دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد

دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن زمین شناسی مهندسی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:
 روش های ارزیابی فرونشست زمین
روش های پیش بینی فرونشست زمین در آینده
آثار و تبعات فرونشست زمین، پارامترهای مؤثر در فرونشست زمین
روش های کاهش خطرات و تبعات فرونشست
روش های مقاوم سازی سازه ها و شریان های حیاتی در مقابل فرونشست

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد