اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه

First International Conference on Electrical Engineering , Electrical and Computer

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید.