اولین همایش ملی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستم های انرژی، آبان ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستم های انرژی

First National Conference on Energy Analysis, Exergy and Exergeo-Economics of Energy Systems

پوستر اولین همایش ملی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستم های انرژی

اولین همایش ملی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستم های انرژی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، در شهر علی آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.