اولین همایش ملی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستم های انرژی، آبان ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستم های انرژی

First National Conference on Energy Analysis, Exergy and Exergeo-Economics of Energy Systems

پوستر اولین همایش ملی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستم های انرژی

اولین همایش ملی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستم های انرژی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، در شهر علی آباد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.