اولین همایش ملی مهندسی برق در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی مهندسی برق در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

1st Electrical Engineering Conference in Oil,Gas and Petrochemical Industry(EECO2015)

پوستر اولین همایش ملی مهندسی برق در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

اولین همایش ملی مهندسی برق در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی برق در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی برق در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی