اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی برق و کامپیوتر، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی برق و کامپیوتر

National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture

اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۴ توسط ،گروه پژوهشي اكباتان در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی برق و کامپیوتر