اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره، اسفند ماه 98

اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره

first national symposium on education in guidance and counselling

پوستر اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره

اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط پردیس حضرت فاطمه الزهرا (س) اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های جشنواره

آموزش دروس روان شناسی و مشاوره با استفاده ازسایر محیط های یادگیری(گردشگری علمی، موزه ...)

راهبردهای تدریس موثر در راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

تجارب پژوهشی مرتبط با راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

طراحی آموزشی در آموزش دروس روان شناسی ومشاوره

تدریس مشترک در آموزش دروس روان شناسی و مشاوره

تجربه های آموزشی، تربیتی وحرفه ای معلمان در راهنمایی و مشاوره و آموزش آن 

به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش

دروس روان شناسی و مشاوره

مقابله باکج فهمی های رایج در راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

طراحی واحد یادگیری در دروس روان شناسی ومشاوره

ارزشیابی از فرآیند راهنمایی و مشاوره و آموزش آن