اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره، اسفند ماه 98

اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره

first national symposium on education in guidance and counselling

پوستر اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره

اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط پردیس حضرت فاطمه الزهرا (س) اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محور های جشنواره

آموزش دروس روان شناسی و مشاوره با استفاده ازسایر محیط های یادگیری(گردشگری علمی، موزه ...)

راهبردهای تدریس موثر در راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

تجارب پژوهشی مرتبط با راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

طراحی آموزشی در آموزش دروس روان شناسی ومشاوره

تدریس مشترک در آموزش دروس روان شناسی و مشاوره

تجربه های آموزشی، تربیتی وحرفه ای معلمان در راهنمایی و مشاوره و آموزش آن 

به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش

دروس روان شناسی و مشاوره

مقابله باکج فهمی های رایج در راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

طراحی واحد یادگیری در دروس روان شناسی ومشاوره

ارزشیابی از فرآیند راهنمایی و مشاوره و آموزش آن