کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی

کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی

Empowerment of Economic Behaviors Modification

پوستر کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی

کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۳ توسط شرکت پندار اندیش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- اقتصاد توسعه

- سرمایه گذاری خارجی

- بهره وری و اشتغال

- ارتقای کیفیت اقتصادی با رویکرد نظام مالیاتی

- توانمندی منابع انسانی

- و سایر شاخه های مرتبط با اقتصادمقالات پذیرش شده در کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی