دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی