اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی

national conference on emerging and disruptive science and technologies in the field of defense

پوستر اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی

اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط دانشگاه افسری امام علی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی