کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

پوستر کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی