اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات

First National Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Communications Technology

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،مجتمع آموزشي فني و حرفه‌اي علم و فناوري در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات