نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز، دی ماه ۱۳۹۵

نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز

The First Conference on Shiraz Ecosystem Resilience Focusing on Water Resources Management

پوستر نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز

نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط ، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز