نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان، اسفند ماه ۱۴۰۲

نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان

The first national conference of dynamic management, knowledge-based economy

پوستر نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان

نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دانشگاه پیام نور مرکز کازرون در شهر کازرون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان