چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی، اسفند ماه ۱۳۹۰

چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

4th Econominc Geology Conference

پوستر چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی