دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو، خرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو

ECO International Energy Conference

پوستر دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو

دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن سوختهای زیستی ایرانفدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته-سازمان همكاري اقتصادي اكو-انجمن علمي انرژي - انجمن علمي سوخت هاي زيستي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو