کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات

National Conference on Modern Computer Engineering in Computer Engineering

پوستر کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه در شهر مبارکه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات