همایش ملی آموزش کودکان استثنایی، اسفند ماه ۱۳۹۹

همایش ملی آموزش کودکان استثنایی

National Conference on Exceptional Children Education

پوستر همایش ملی آموزش کودکان استثنایی

همایش ملی آموزش کودکان استثنایی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آموزش کودکان استثنایی مراجعه فرمایید.