هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

The 7th national & 1st International Conference on Electronic Commerce & Economy

پوستر هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،انجمن تجارت الکترونیک ایرانتوسط انجمن علمي تجارت الكترونيكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی