اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر

اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر

اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر