اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی

پوستر اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.