اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها، آبان ماه 97

اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

The first national ethics congress in Iranian biomedical research

پوستر اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوری ،کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی ایران،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در شهر رشت برگزار گردید.


محور های همایش :
موازین کشوری و جهانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
اخلاق در مدیریت کلان پژوهشی و تخصیص منابع
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
اخلاق در توسعه فناوری سلامت
رضایت آگاهانه، حریم خصوصی و رازداری در انجام پژوهش های پزشکیو
جنبه های اخلاقی ارزشیابی پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
پژوهش در گروههای آسیب پذیر
بررسی هزینه-فایده در پژوهش های پزشکی
اصول مالکیت فکری و معنوی
اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی
و....