کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر، اسفند ماه 97

کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر

National Conference on New Ideas in Psychology and Educational Sciences with Emphasis on Recent Scientific Research

پوستر کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر

کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر مراجعه فرمایید.


 محورهای کنفرانس:

روانشناسی

•  روانشناسی بالینی

•  روانشناسی عمومی

•  روانشناسی تربیتی

•  روانشناسی شخصیت

•  خانواده درمانی

•  روانشناسی صنعتی و سازمانی

•  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

•  سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)

•  روانشناسی سلامت

•  روانشناسی اسلامی

•  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

•  روانشناسی ورزش

•  روانشناسی محیطی

•  و سایر زمینه های مرتبط

تعلیم و تربیت

•  آموزش و پرورش

•  فلسفه تعلیم و تربیت

•  برنامه ریزی درسی

•  تعلیم و تربیت اسلامی

•  برنامه ریزی آموزشی

•  علوم تربیتی

•  اخلاق اسلامی

•  اعتیاد

•  آسیب های اجتماعی

•  سلامت روان

•  جامعه شناسی

•  سبک زندگی

•  مدیریت آموزشی

•  تکنولوژی آموزشی

•  یادگیری

•  تعلیم و تربیت در اسلام

•  اخلاق

•  رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت

•  تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی

•  مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی

•  برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین

•  برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی

•  مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

•  آموزش و بهسازی منابع انسانی

•  رفتار شهروند سازمانی

•  آموزش الکترونیک

•  و سایر زمینه های مرتبط

مشاوره

•  تکنولوژی آموزشی

•  برنامه ریزی درسی

•  تحقیقات آموزشی

•  مدیریت آموزشی

•  آموزش الکترونیک

•  مددکاری اجتماعی

•  سلامت خانواده، سالمندی

•  ازدواج و خانواده

•  مطالعات جوانان

•  جمعیت شناسی

•  رشد اجتماعی

•  سازگاری اجتماعی

•  مطالعات زنان و خانواده

•  مشاوره مدرسه

•   مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)

•  سنجش و اندازه گیری( روان سنجی)

•  خانواده و مشکلات روان شناختی

•  خانواده و ارتباطات بین فردی

•  خانواده و کودک

•  خانواده و کودک با نیازهای ویژه

•  راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی

•  کودکان با نیازهای ویژه پیشگیری،تشخیص و درمان

•  اختلال یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی ، اوتیسم و مشکلات حرکتی،  مشکلات شنوایی و بینایی و 

•  مشکلات روانشناختی و راهکارهای درمانی

•  آسیب های اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی

•  مشکلات تحصیلی، عزت نفس و اعتماد به نفس

•  راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه

توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها

راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی

•  و سایر زمینه های مرتبطمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر