نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک، اسفند ماه ۱۳۸۹

نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

The First Regional Conference of Mechanical Engineering

نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک