کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف، دی ماه ۱۳۹۵

کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف

Ashraf Imamate National Congress

پوستر کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف

کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ توسط در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف مراجعه فرمایید.


کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ توسط در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف