اولین همایش زمین 47 ساله، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش زمین 47 ساله

The First Conference in Earth 47

پوستر اولین همایش زمین 47 ساله

اولین همایش زمین 47 ساله در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،انجمن هاي علمي دانشكده علوم دانشگاه محقق اردبيلي در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش زمین 47 ساله مراجعه فرمایید.