کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم

پوستر کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم

کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،شركت آذر تبار ايرانيان در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم