دومین همایش چالش های آنژیوپلاستی اورژانس، آبان ماه ۱۳۹۷

دومین همایش چالش های آنژیوپلاستی اورژانس

The 2nd Emergency Angioplasty Challenges Conference

دومین همایش چالش های آنژیوپلاستی اورژانس در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،بخش قلب بيمارستان سينادانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.