کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا

International Conference on Dust in Southwest Asia

پوستر کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا

کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه زابل، در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا