همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا، آبان ماه ۱۳۹۵

همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا

پوستر همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا

همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۵ توسط ،شركت هواي پاك انديشان پيشگام - موسسه گروه پژوهشي پويندگان سبز -شركت عمران زيست پاك بنيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا