کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار، شهریور ماه 97

کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار

International Congress on Sustainable Urban Engineering and Development

پوستر کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار

کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دانمارك -دانشگاه پلي تكنيك دانمارك برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار مراجعه فرمایید.


محور های کنگره
1.علوم مهندسی
- مهندسی معدن
- مهندسی برق
- مهندسی کامپیوتر
- مهندسی عمران
- مهندسی معماری
- مهندسی شهرسازی
- مهدسی مکانیک
- مهندسی کشاورزی
- مهندسی متالوژی
- مهندسی صنایع
- مهندسی هوا فضا
- مهندسی شیمی
- مهندسی پزشکی
- مهندسی نفت
- مهندسی فناوری اطلاعات
- مهندسی محیط زیست
- مهندسی کشاورزی
- مهندسی منابع طبیعی
- مهندسی هسته ای
- مهندسی پتروشیمی
- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
2.تکنولوژی
- نانو تکنولوژی
- تکنولوژی آموزشی
- مدیریت تکنولوژی
- هوش مصنوعی
- مدیریت انتقال فناوری
- مدیریت توسعه فناوری
- مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه
- مدیریت پیش بینی و انتخاب فناوری
- مدیریت طراحی فناوری
- مدیریت تجاری سازی و چند منظوره کردن فناوری
- مدیریت، تحقیق و توسعه
- تکنولوژی های انرژی های پاک
3.توسعه پایدار
- تجارب توسعه شهری پایدار
- الگوهای آینده توسعه شهری
- سیستم های حمل و نقلی : پایداری حمل و نقل در شهرها
- حکمروایی شهری در جهت نیل به توسعه شهری پایدار
- شاخص های توسعه شهری پایدار
- آموزش و پژوهش در توسعه شهری پایدار
- سکونتگاه های بومی و توسعه شهری پایدار
- ناپایداری شهر و عوامل موثر
- توسعه شهری پایدار و پراکنش سکونتگاه های انسانی
- نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار
- نقش شهرسازی، معماری و ساخت در توسعه پایدار
- مدیریت منابع انرژی، آب، محیط زیست و فناوری­های نوین در توسعه پایدار شهری
- اقتصاد شهری و مدیریت سرمایه ­های شهری در توسعه پایدار
- توسعه پایدار و شناخت چالش­ ها و ارائه راهکارها
- معماری و شهرسازی پایدار
- انرژی خورشیدی
- محیط زیست پایدارمقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار