کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار، شهریور ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار

International Congress on Sustainable Urban Engineering and Development

پوستر کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار

کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار