اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند

Digital Transformation and Intelligent System

پوستر اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند

اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط مجتمع آموزش عالی لارستان، در شهر لارستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند