کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال

Conference on Electronic Business in Digital Transformation Context

پوستر کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال

کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن مدیریت صنعتی ایرانمركز مطالعات مديريت دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال