کنفرانس تحول دیجیتال چالش ها و فرصت ها، دی ماه ۱۴۰۰

کنفرانس تحول دیجیتال چالش ها و فرصت ها

Digital Transformation Conference Challenges and Opportunities

پوستر کنفرانس تحول دیجیتال چالش ها و فرصت ها

کنفرانس تحول دیجیتال چالش ها و فرصت ها در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس تحول دیجیتال چالش ها و فرصت ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس تحول دیجیتال چالش ها و فرصت ها