همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران

Conference on practical experiences and specialized findings in the field of diagnosis, treatment and control of coronavirus in Iran

پوستر همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران

همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله،گروه ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله در شهر تهران برگزار گردید.