دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی، آذر ماه 97

دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی

پوستر دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی

دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس سیستم‌های دینامیکی و نظریه‌های هندسی در روزهای هفتم و هشتم آذر ماه ۹۷ در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس گردآوردن متخصصین و علاقه‌مندان سیستم‌های دینامیکی و فراهم آوردن زمینه‌ی استفاده از تجربیات افراد پیشگام در این حیطه از تحقیقات ریاضی است. 

 

محورهای کنفرانس:

سیستمهای دینامیکی

سیستمهای دینامیکی گسسته

سیستمهای دینامیکی پیوسته

دینامیک مختلط

دینامیک نمادین

روشهای محاسباتی

سیستمهای دینامیکی تصادفی

نظریه ارگودیک

اندازه های ارگودیک

اندازه های فیزیکی

آنتروپی

روشهای آماری در سیستم های دینامیکی

توپولوژی

گروههای توپولوژیک

گروههای لی

کاربردها

ریاضیات زیستی

دینامیک های زیستی

مدل بندی اپیدمیها

دینامیک های جمعیتی

ریاضی فیزیک

مکانیک

اقتصادمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی