دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی

The Second National Conference on Iranian Dynamic Systems and Geometric Theories

پوستر دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی

دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی