اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه هوش مصنوعی و علوم داده، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه هوش مصنوعی و علوم داده

1st International Biennial Conference of Artificial Intelligence and Data Science 2024

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه هوش مصنوعی و علوم داده

اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه هوش مصنوعی و علوم داده در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط دانشگاه خلیج فارس، در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه هوش مصنوعی و علوم داده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه هوش مصنوعی و علوم داده