ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه، اسفند ماه 97

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه

The 6th International Congress on Development and Promotion of Fundamental Science and Technolpgy in Society

پوستر ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه مراجعه فرمایید.


انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در راستای اهداف اصلی خود «ارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه» با همکاری دستگاه های علمی و اجرایی کشور اقدام به برگزاری «ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه» با شماره مجوز 16/126083 نموده است.
همایش فوق با محوریت توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه برگزار خواهد شد و از اهداف این همایش می توان به ایجاد دانشگاه تولید علم، حمایت و پشتیبانی از طرح های سازنده و همچنین توسعه ارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه و آشنایی با مقوله مهم و حیاتی توسعه و ترویج اشاره کرد.

 

محورهای همایش

 

1) علوم مهندسی
1-1) مهندسی کامپیوتر
2-1) مهندسی برق
3-1) مهندسی مکانیک
4-1) مهندسی عمران
5-1) مهندسی کشاورزی
6-1) مهندسی معماری
7-1) مهندسی هوافضا
8-1) مهندسی متالوژی
9-1) مهندسی پزشکی
10-1) مهندسی معدن    

2) علوم کاربردی
1-2) جغرافیا و برنامه ریزی
2-2) علوم زیستی
3-2) زمین شناسی
4-2) علوم کشاورزی   
5-2) آمار و ریاضی   
6-2) فیزیک کاربردی   
7-2) شیمی کاربردی   
8-2) بیوتکنولوژی  
9-2) علوم بهداشتی   
10-2) محیط زیست

3) علوم انسانی  
1-3) روانشناسی  
2-3) علوم اجتماعی   
3-3) علوم تربیتی   
4-3) باستان شناسی   
5-3) مدیریت  
6-3) آموزش زبان  
7-3) فلسفه   
8-3) اقتصاد   
9-3) پژوهش درهنر  
10-3) علوم ورزشیمقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه