همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

Regional Conference on Strategies for Promoting Management Accounting in Industry

پوستر همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دورود در شهر دورود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت