نخستین همایش فناوریهای بومی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

نخستین همایش فناوریهای بومی ایران

01st Iranian Domestic Technologies

نخستین همایش فناوریهای بومی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،انجمن فناوری های بومی ایرانانجمن فناوريهاي بومي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش فناوریهای بومی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش فناوریهای بومی ایران