همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404

National Conference on the status of Women in Irans 20-year vision document 1404

پوستر همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404

همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404 در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404