چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران

The 4th Northwest Dermatology Congress in Iran

پوستر چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران

چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،دانشگاه علوم پزشكي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران