اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری، مهر ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری

First National Conference on Disaster Management and Risk Reduction

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری

اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ توسط ،هيات رهبري وزارت دولت افغانستان در امور رسيدگي به حوادث كشور برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.