کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

The 1st international conference of educational management of Iran

پوستر کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي توسعه داتيس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران