اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۱

اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی

The first national conference on defense readiness and support in the second step of the Islamic Revolution

پوستر اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی

اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی