همایش ملی شهرهای مدرن، بهمن ماه ۱۳۹۶

همایش ملی شهرهای مدرن

پوستر همایش ملی شهرهای مدرن

همایش ملی شهرهای مدرن در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط ، در شهر شیروان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.