اولین کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری، دی ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری

پوستر اولین کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری

اولین کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۵ توسط ،مركز پژوهشي زمين كاو در شهر تهران برگزار گردید.