همایش ملی بررسی تحولات هنر نقاشی ایران در دوره قاجار، شهریور ماه ۱۳۹۷

همایش ملی بررسی تحولات هنر نقاشی ایران در دوره قاجار

National Conference on the Development of Iran Painting in the Qajar Period

پوستر همایش ملی بررسی تحولات هنر نقاشی ایران در دوره قاجار

همایش ملی بررسی تحولات هنر نقاشی ایران در دوره قاجار در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،سازمان آموزش فني و حرفه اي استان همدان با همكاري آموزشگاه بوم سبز در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بررسی تحولات هنر نقاشی ایران در دوره قاجار مراجعه فرمایید.