کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی

International Conference on Innovation and Research in the Humanities,Management and Islamic Teaching

پوستر کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي - انجمن علمي ارتباطات و تبليغ حوزه علميه در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی